RPLU.01.02.00-06-0013/16

Firma „AMB METAL-FORMING” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin, realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Europejskiego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 1.2 Badania celowe. 
Tytuł projektu:"Opracowanie zautomatyzowanej technologii kucia na zimno odkuwek noży obrotowych z dwustopniową częścią chwytową" Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019, NR Umowy: RPLU.01.02.00-06-0013/16 PRZETARGI / ZAPYTANIA - OFERTOWANIE: 1/RPOWL/D1.2 z dn. 16/01/2017 Aparatura naukowo-badawcza: Chropowatościomierz z płozą pomiarową - 1 szt., CPV 38410000-1 Aparatura naukowo-badawcza: Twardościomierz Rockwella - 1 szt., CPV 38410000-2: LINK: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1017444 2/RPOWL/D1.2 z dn. 06/02/2017 1. Prace badawcze: Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową - szczegółowe opracowanie
przynajmniej trzech koncepcji realizacji procesu - 1 szt., CPV 73000000-2 2. Prace badawcze: Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową - analiza teoretyczna
przyjętych rozwiązań - 1 szt., CPV 73000000-2 3. Prace badawcze: Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową - badania doświadczalne
w warunkach laboratoryjnych - 1 szt., CPV 73000000-2 LINK: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1020165 3/RPOWL/D1.2 z dn. 21/04/2017 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji pomieszczenia hali produkcyjnej wg przedłożonej dokumentacji technicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje KOMPLEKSOWE wykonanie adaptacji, w tym robociznę i materiały. Zgodnie z przyjętymi założeniami inwestycja polegać będzie na budowie
wydzielonego pomieszczenia w istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na laboratorium badawcze. Zaplanowano wykonawstwo: 1. Roboty rozbiórkowe, 2. Roboty budowlane, 3. Roboty instalacyjne i wyposażenie CPV 45000000-7 LINK: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1030772
REALIZACJA: 2016-11-28 - Podpisanie Umowy Tytuł projektu:" Opracowanie zautomatyzowanej technologii kucia na zimno odkuwek noży obrotowych z dwustopniową częścią chwytową" 2017-01-01 - Rozpoczęcie realizacji projektu, zadania Nr 1. 2017-01-16 - Ogłoszenie przetargu na zakup aparatury naukowo-badawczej. W Projekcie będą rozliczane koszty amortyzacji. 2017-01.31 - Zakup aparatury naukowo-badawczej. 2017-02-06 - Ogłoszenie przetargu na usługi badawcze, w ramach zadania Nr 1. 2017-02-28 - Podpisanie umowy na usługi badawcze z Politechniką Lubelską. 2017-04-21 - Ogłoszenie przetargu na wykonanie adaptacji pomieszczenia hali produkcyjnej. 2017-05-15 - Zakończenie realizacji Pracy badawczej Nr 1 „Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową - szczegółowe opracowanie przynajmniej trzech koncepcji realizacji procesu” 2017-05-15 - Podpisanie umowy na wykonanie adaptacji pomieszczenia hali produkcyjnej z firmą P.P.H.U. BIOWA Ewa Chorek 2017-07-31 - Zakończenie realizacji adaptacji pomieszczenia hali produkcyjnej 2017-08-15 - Zakończenie realizacji Pracy badawczej Nr 2 „Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową - analiza teoretyczna przyjętych rozwiązań” 2017-12-14 – Przedłużenie terminu realizacji Pracy badawczej Nr 3, do 31.03.2018 r. 2018-01-01 - Rozpoczęcie realizacji zadania Nr 2 w projekcie. 2018-03-28 - Zakończenie realizacji Pracy badawczej Nr 3 „Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową – badania doświadczalne w warunkach laboratoryjnych” 2018-06–29 - Zakończenie wykonawstwa dokumentacji technicznej na narzędzia (4 kompletne matryce do badań) WAŻNE LINKI: http://www.rpo.lubelskie.pl/; http://lawp.eu/; http://www.mapadotacji.gov.pl/ Unia