RPLU.01.02.00-06-0013/16

Firma  „AMB METAL-FORMING” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy  ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin, ZAKOŃCZYŁA realizację projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Europejskiego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 –  Działanie 1.2  Badania celowe. 

Tytuł projektu:"Opracowanie zautomatyzowanej technologii kucia na zimno odkuwek noży obrotowych z dwustopniową częścią chwytową" Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019, NR Umowy: RPLU.01.02.00-06-0013/16 PRZETARGI / ZAPYTANIA - OFERTOWANIE: 1/RPOWL/D1.2 z dn. 16/01/2017 Aparatura naukowo-badawcza: Chropowatościomierz z płozą pomiarową - 1 szt., CPV 38410000-1 Aparatura naukowo-badawcza: Twardościomierz Rockwella - 1 szt., CPV 38410000-2 LINK: https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1017444 2/RPOWL/D1.2 z dn. 06/02/2017 1. Prace badawcze: Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową - szczegółowe opracowanie przynajmniej trzech koncepcji realizacji procesu - 1 szt., CPV 73000000-2
2. Prace badawcze: Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową - analiza teoretyczna przyjętych rozwiązań - 1 szt., CPV 73000000-2
3. Prace badawcze: Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową - badania doświadczalne w warunkach laboratoryjnych - 1 szt., CPV 73000000-2 LINK: https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1020165 3/RPOWL/D1.2 z dn. 21/04/2017 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji pomieszczenia hali produkcyjnej wg przedłożonej dokumentacji technicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje KOMPLEKSOWE wykonanie adaptacji, w tym robociznę i materiały. Zgodnie z przyjętymi założeniami inwestycja polegać będzie na budowie wydzielonego pomieszczenia w istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na laboratorium badawcze.
Zaplanowano wykonawstwo: 1. Roboty rozbiórkowe, 2. Roboty budowlane, 3. Roboty instalacyjne i wyposażenie CPV 45000000-7 LINK: https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1030772 4/RPOWL/D1.2 z dn. 02/08/2018 Przedmiotem zamówienia jest „Zakup prototypowych kompletnych matryc – 4 szt.”, wg opisu oraz opracowanej dokumentacji technicznej (konstrukcyjnej). Zakres zamówienia obejmuje: - wykonanie 4 zespołów narzędzi wyspecyfikowanych w dokumencie „Wykaz dokumentacji uproszczonej do procedury ofertowania”, załączonym do ZO - z tym, że części „Oprawa dolna” i „Oprawa górna” jako elementy mocujące narzędzia do prasy są wspólne i należy wykonać w 1 egzemplarzu. CPV 42636000-3 LINK: https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1129039 5/RPOWL/D1.2 z dn. 28/08/2019 Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących usług badawczych: 1. Prace badawcze: Usługa badawcza dotycząca badań jakościowych, mechanicznych, strukturalnych, wymiarowych, chropowatości oraz na obecność wad wewnętrznych (pęknięć, zakuć) - 1 szt. CPV 73000000-2
2. Prace badawcze: Usługa badawcza dotycząca nadzoru merytorycznego nad procesem projektowania i wykonania prototypu układu automatyzacji - 1 szt. CPV 73000000-2
3. Usługa badawcza dotycząca nadzoru merytorycznego nad badaniem poprawności pracy prototypu układu automatyzacji - 1 szt. CPV 73000000-2 LINK: https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1203493 6/RPOWL/D1.2 z dn. 10/10/2019 Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie prototypowego układu automatyzującego proces kucia na zimno odkuwek noży obrotowych – 1 szt.”, wg poniższego opisu oraz opracowanej dokumentacji technicznej (konstrukcyjnej). Zakres zamówienia obejmuje: - wykonanie prototypowego urządzenia jakim jest układ automatyzujący proces kucia na zimno odkuwek noży obrotowych - wykonanie wg dokumentacji opisowej oraz uzgodnień ze Zlecającym - zakup materiałów oraz elementów automatyki i znormalizowanych niezbędnych do montażu i działania urządzenia – we własnym zakresie Wykonawcy CPV 31000000-6 LINK: https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211352 REALIZACJA: 2016-11-28 - Podpisanie Umowy Tytuł projektu:" Opracowanie zautomatyzowanej technologii kucia na zimno odkuwek noży obrotowych z dwustopniową częścią chwytową" 2017-01-01 - Rozpoczęcie realizacji projektu, zadania Nr 1. 2017-01-16 - Ogłoszenie przetargu na zakup aparatury naukowo-badawczej. W Projekcie będą rozliczane koszty amortyzacji. 2017-01.31 - Zakup aparatury naukowo-badawczej. 2017-02-06 - Ogłoszenie przetargu na usługi badawcze, w ramach zadania Nr 1. 2017-02-28 - Podpisanie umowy na usługi badawcze z Politechniką Lubelską. 2017-04-21 - Ogłoszenie przetargu na wykonanie adaptacji pomieszczenia hali produkcyjnej. 2017-05-15 - Zakończenie realizacji Pracy badawczej Nr 1 „Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową - szczegółowe opracowanie przynajmniej trzech koncepcji realizacji procesu” 2017-05-15 - Podpisanie umowy na wykonanie adaptacji pomieszczenia hali produkcyjnej z firmą P.P.H.U. BIOWA Ewa Chorek 2017-07-31 - Zakończenie realizacji adaptacji pomieszczenia hali produkcyjnej 2017-08-15 - Zakończenie realizacji Pracy badawczej Nr 2 „Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową - analiza teoretyczna przyjętych rozwiązań” 2017-12-14 – Przedłużenie terminu realizacji Pracy badawczej Nr 3, do 31.03.2018 r. 2018-01-01 - Rozpoczęcie realizacji zadania Nr 2 w projekcie. 2018-03-28 - Zakończenie realizacji Pracy badawczej Nr 3 „Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową – badania doświadczalne w warunkach laboratoryjnych” 2018-czerwiec – Zakończenie wykonawstwa dokumentacji technicznej na narzędzia (4 kompletne matryce do badań) 2018-07-01 - Rozpoczęcie realizacji zadania Nr 3 w projekcie. 2018-08-02 - Ogłoszenie przetargu na zakup prototypowych kompletnych matryc – 4 szt. 2018-08-20 - Podpisanie umowy na wykonanie 4 kpl. prototypowych matryc, z firmą PPUH CNC Świdnik Sp. z o.o. 2018-09-17 - Przedłużenie terminu zakończenia realizacji zad. Nr 2 w Projekcie 2018.09.28 - Zakończenie wykonawstwa 4 prototypowych kpl. matryc / odbiór narzędzi 2018-10-10 - Zakończenie realizacji zadania Nr 2 w Projekcie 2019-01-01 - Rozpoczęcie realizacji zadania Nr 4 w projekcie. 2019-01-08 – Przedłużenie realizacji 3 działań w ramach zadania nr 3 w Projekcie 2019-07-01 - Rozpoczęcie realizacji zadania Nr 5 w projekcie. 2019-08-28 - Ogłoszenie przetargu na usługi badawcze w ramach zadań nr 3, 4 i 5 w Projekcie 2019-09-03 – Przedłużenie terminu zakończenia realizacji zad. Nr 3 i 4 do 30.11.2019 r. 2019.09.10 – Podpisanie umowy na usługi badawcze, z Politechniką Lubelską 2019-10-10 - Ogłoszenie przetargu na wykonanie prototypowego układu automatyzującego proces kucia na zimno odkuwek noży obrotowych, w tym zakup materiałów - w ramach zadań nr 4 w Projekcie 2019.10.24 – Podpisanie umowy na wykonanie prototypu urządzenia z firmą „HERMAR Rozalia Herda” w Lublinie 2019.11.30 - Zakończenie realizacji zadań Nr 3 i 4 w Projekcie 2019.12.31 - Zakończenie realizacji zadania Nr 5 w Projekcie ZAKOŃCZENIE rzeczowe realizacji Projektu. 2020.01.31 - ZAKOŃCZENIE finansowe realizacji Projektu. WAŻNE LINKI: https://rpo.lubelskie.pl/ https://rpo.lubelskie.pl/lawp/ https://www.mapadotacji.gov.pl/ https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony Unia