RPLU.01.02.00-06-0013/16


1/ RPOWL/D1.2 z dn. 16/01/2017

Aparatura naukowo-badawcza: Chropowatościomierz z płozą pomiarową - 1 szt., CPV 38410000-1 
Aparatura naukowo-badawcza: Twardościomierz Rockwella - 1 szt., CPV 38410000-2

2/ RPOWL/D1.2 z dn. 06/02/2017

Prace badawcze: Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią 
chwytową - szczegółowe opracowanie przynajmniej trzech koncepcji realizacji procesu - 1 szt., CPV 73000000-2 

Unia