RPLU.01.02.00-06-0013/16


8-11-2016r. -  Podpisanie Umowy  
Tytuł projektu:" Opracowanie zautomatyzowanej technologii kucia na zimno odkuwek noży obrotowych z dwustopniową częścią chwytową"
1-01-2017r. - Rozpoczęcie realizacji projektu.
16-01-2017r. - Ogłoszenie przetargu na aparaturę naukowo-badawcza.
31-01-2017r. - Zakup aparaturę naukowo-badawczej.
6-02-2017r. - Ogłoszenie przetargu na usługi badawcze.
28-02-2017r. - Podpisanie umowy na usługi badawcza.


Unia